CELEBRAM ROMANIA CENTENARA(1918-2018)

Viorel Danacu a infiintat prima Loja Sateasca din lume

Monumentul Candela instalat de Viorel Danacu la Alba Iulia si inchinat eroului Horea si rascoala de la 1784

Revista Cuvant Masonic-editata de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti

 

Tag Archives: cuvant masonic

REUNIUNE MASONICĂ INTERNAȚIONALĂ

Asociaţia Masonică a Muzeelor, Librăriilor şi Arhivelor (A.M.M.L.A.), cu sediul la Bruxelles, a reunit toţii membrii în Consiliul Coordonator anual, în CORFU, în 05-08 iulie 2018.

Lucrările A.M.M.L.A. au fost găzduite de Masonic Museum ,,Phoenix of Corfu” de la  Marea Lojă Naţională a Greciei, care au organizat o serie de evenimente masonice deosebite, ocazie în care au fost dezbătute subiectele de pe Ordinea de zi – A.M.M.L.A., schimburi de informaţii masonice şi o cunoaştere aprofundată a masoneriei în lume.

233 DE ANI DE LA ZIUA SUPLICIULUI LUI HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN,

233 DE ANI DE LA ZIUA SUPLICIULUI LUI HOREA, CLOȘCA ȘI CRIȘAN,

CONDUCĂTORII RĂSCOALEI ȚĂRANILOR DIN 1784, DIN TRANSILVANIA.

 

Ziua de 28 februarie 1785, a fost şi rămâne una din cele mai înfioratoare crime care a existat vreodată în ţara noastră, lucru care nu trebuie uitat niciodată de niciun român și anume ziua supliciului tragerii pe roată a lui Horea, Cloşca şi Crişan, conducătorii Rascoalei ţăranilor de la 1784, care au cerut drepturile pentru libertatea și unitatea poporului român.

Răscoala a fost iniţiată de Crişan în 31 oct. 1784, în biserica din Satul Mesteacan, unde au fost prezenţi 500-600 de iobagi, în mare taină, cărora le-a vorbit însuşi Crişan. Preotul Ioanaş Căzan, făcând o slujbă extraordinară, binecuvântând şi rugând pe bunul Dumnezeu ca ce îşi propuseseră, să fie o victorie.

Apoi au urmat şi alte întâlniri, unde Horea, Cloşca şi Crişan, le vorbeau oamenilor. Trebuie ştiut că un rol extraordinar l-a avut preoţimea ortodoxă română, care a depus jurământ de credinţă lui Horea, ei având aceleaşi ocupaţii, port, aceleaşi nemulţumiri şi dureri, ca şi ţăranii. Trebuie să se ştie ca din ordinul Curţii de la Viena, a lui Iosif al II-lea, preoţii ortodocși au fost pedepsiţi aspru, condamnaţi la moarte, deoarece se alăturaseră cu tot sufletul, la eforturile eroice depuse de ţăranii iobagi pentru eliberarea din lanţurile feudale, trezind astfel conştiinţa naţională pentru unificarea poporului român şi obţinerea de drepturi pentru poporul român.

Clerul ortodox român, era pătruns de idei noi, idei ale dreptăţii, egalităţii şi fraternităţii, făcând parte din diferite asociaţii ale vremii ca de exemplu: ,,Dreptate şi Fraţie”, ,,Asociaţia Literară”, ,,Astra”,etc.

De exemplu în Petiţia din 16 puncte aprobată în adunarea de la Blaj din 3/15 mai 1848 sub preşedenţia a doi episcopi români, erau pretinse printre alte drepturi şi înfiinţarea de şcoli române(populare, gimnaziale, universitare), o nouă constituţie bazată pe principiile libertăţii, egalităţii şi fraternităţii.

Preoţii ortodocși români s-au dovedit nu numai apostolii dreptei credinţe strămoşeşti, ci au fost cu adevărat animaţi de cel mai înalt patriotism şi iubire de patrie, împreună cu iobagii ţărani.

Episcopul Gherasim Adamovici a redactat cu ajutorul consilierului cancelariei ardelene la Viena, Iosif Mehesi, fiul protopopului din Mănăşturul Clujului, cererea numită:,,Supplex Libellus Valachorum”, prin care se solicita ca poporul român sâ fie considerat ca naţiune egală cu celelalte naţiuni, iar clerul, nobilii şi poporul de rând să se bucure de aceleşi drepturi ca clerul celorlalte naţiuni, fie că aparţin bisericii orientale, fie că aparţin celei occidentale. Academicianul D. Prodan zice despre ,,Supplex Libellus Valachorum”:,,El rămâne îndreptarul pentru multă vreme, se revine asupra lui la 1834, 1837, 1842, îi simţim puterea discursului lui Simion Bărnuţiu din catedrala Blajului, la Revoluţia din 1848.

Cel mai renumit cleric revolutionar a fost renumitul preot Radu Sapcă, din Celei, bunicul meu îmi povestea de preotul Sapcă, care a fost prieten cu N.Pleşoianu, C. Alexandrescu, Gh.Magheru, Eliade Rădulescu, toți francmasoni, care fiind de prin părţile Romanaţiului, Caracalului de unde sunt şi eu, au făcut o mare propagandă în aceste părţi ale Olteniei, el a sfinţit şi mişcarea revoluţionară de la Islaz.

Fiind în anul Centenarului, trebuie să reamintim că frământările pentru realizarea Marii Uniri de la 1918, au început cu mult înainte, de la Mihai Vitezu, apoi în timpul Rascoalei lui Horea, Cloşca şi Crişan, au continuat cu Răscoala lui Tudor Vladimirescu, apoi Revoluţia de la 1848, pregatită şi desfasurată sub conducerea intelectualilor patrioţi români, de ex. Nicolae Bălcescu, Simion Bărnuţiu, Avram Iancu, Mihail Kogalniceanu, Ion Ionescu de la Brad, Cezar Boliac, Vasile Alecsandri, fraţii Golescu, Ion Ghica,, Eftimie Murgu, T. Cipariu şi altii, aproape toţi francmasoni.

Acum la ceas de comemorare a tuturor înaintaşilor noștri, a lui Horea și Cloşca care acum 233 de ani au fost traşi pe roată, la 28 februarie 1785, ca o simfonie a conştiinţei naţionale cum o botezaseră cei din redacţia ,,Românul’’ din Arad, atunci, tot aşa şi noi cei de azi sa-i cinstim în adâncul inimii noastre, pentru ca noi să fiim liberi pentru totdeauna. Alba Iulia, rămâne lampadoforul pentru întreaga suflare românească, un far luminos, care este un simbol al unității și libertății tuturor românilor. Episcopul Miron Cristea al Caransebeşului, devenit apoi întâiul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, care a fost și Mare Maestru al masoneriei, zicea: ,,lanţurile tiraniei au căzut de pe trupurile noastre”, nimeni să nu-şi piardă cumpătul,, căci numai ca element de ordine vom da dovezi la lume că suntem vrednici de deplina libertate”.

Rugăciunea Amavonului, rostită în faţa altarului catedralei Alba Iulia, în 1 dec. 1918, de Episcopul Miron Cristea al Caransebeşului, perioada când preoţii propăvăduiau evangheliile libertăţii şi unităţii, râman fundamentale, ca o piatră unghiulară, la temelia unității și independenței poporului român, la 1918.

Am spus toate acestea, acum, deoarece ţara trece prin vremuri asemanator de zbuciumate ca atunci, chiar dacă în libertate fiind. În acele vremuri toţii fraţii români, de o aceeaşi fiinţă cu neamul, masonii, clerul, armata, tineri şi bătrâni, ţărani şi intelectuali, au avut un singur ţel: libertatea, egalitatea, dreptatea şi unitatea de neam, de limba şi de credinţă, cu toţii au trebuit să apere valorile poporului, care astăzi sunt ameninţate din toate părţile.

Noi fraţii din Marea Lojă Naţională a Românie-Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice şi Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris–Bucureşti (membri ai Asociaţiei Muzeelor, Bibliotecilor şi Arhivelor Masonice cu sediul la Bruxelles) cu credinţa, moralitate şi iubirea de aproape, reconstruim coloanele de susţinere care să menţină verticalitatea francmasoneriei române, în baza principiilor fundamentale universal acceptate ale Libertăţii, Egalităţii, Fraternităţii, în România şi în lume.

Împreună cu membrii R:.L:. Horea,Closca si Crisan de la Orientul Alba Iulia, la 13 noiembrie 2004, Il:.Fr:.Viorel Dănacu, Mare Maestru al MARII LOJI NAŢIONALE A ROMÂNIEI–Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, împreuna cu Il:.Fr:.Mircea Ioan Chira, au aprins flacăra Monumentului Candelă, ridicat la Alba Iulia, în memoria eroului şi deopotriva martirului Horea, frate iniţiat într-o Lojă din Viena.

De atunci în fiecare an la 28 februarie, ziua supliciului lui Horea, Cloşca şi Crişan, iată anul acesta se împlinesc 233 de ani, noi venim cu toţii să aducem un omagiu întru cinstirea eroilor neamului noastru românesc.

Cu ani multi în urmă, mai exact în 2004, am făcut un Monument Candelă  împreuna cu fraţii din Respectabila Lojă Horia, Cloşca şi Crişan, ajutat de fr. Mircea Ioan Chira, Pro Mare Maestru  pe atunci şi Mare Maestru de Onoare ulterior, pe regiunea Transilvania, instalat şi inițiat de mine, unde împreuna cu copilul lui David, de numai câţiva ani,  i-am dat din mâna mea flacăra, iar el cu mainile lui, apoi, a aprins flacăra Monumentului Candelă.

Au fost tulnicăresele din Nordul țării, elevii, preoţi, protopopul al carui străbunic a fost preotul ortodocs Raţ, care i-a dat ultima împărtăşire lui Horea înainte de a fi tras pe roată, apoi au fost copii călare pe cai frumos împodobiţi, care să dea de veste lumii întregi că nu trebuie sa-i uităm niciodată pe cei trei martiri Horia, Cloşca şi Crişan, care au fost traşi pe roată, jertifindu-şi viaţa pentru libertatea şi independenţa României.

Dacă atunci eram puţini, doar noi fraţii din toate lojile masonice consacrate şi instalate de mine, de pe întreg cuprinsul ţării, Loji de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, în ultimii ani au început să ni se alature şi alte organizaţii şi chiar conducerile administratiei locale, ai şcolilor, liceelor, preoţii totdeauna fiind prezenţi, cărora la toţi le mulțumesc, cu rugăciune și bunăvoință, astfel că azi am vazut cu ochii mei ceea ce mi-am dorit de la început, ca mulţi români de pretudindeni să vină să depună o floare,  o coroană de flori, la Monumentul Candelă, ridicat lângă Monumentul din piatră ridicat de copii, în memoria lui Horea, Cloşca şi Crişan.

Sunt foarte fericit să vedem cum masoneria poate oferi un suport de Lumina, de preţuire şi recunoştiinţă celor care au luptat pentru libertatea şi independenţa României, lucru pe care am văzut ca îl cer cât mai mulţi români, atunci când au făcut protestele de stradă şi au aprins lumina telefoanelor, simbolizând că vor lumina, vor să apere valorile acestui popor, atât de îngenunchiate astăzi.

Aşa trebuie să lucreze, să construiască masoneria, prin fapte şi împreună cu toţi oamenii de bine, să facem front comun împotriva răului care se abate din ce în ce mai mult asupra naţiunii noastre România.

Dumnezeu să-i odihnească în pace, iar pomenirea lor să fie totdeauna veșnică.

 

AMIN.

 

Viorel Dănacu

 

Mare Maestru

MAREA LOJĂ NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI-

Loja de Ritualistică Comparată și Cercetări Masonice

 

Președinte

Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris București

 

 

București, 28.02.2018

 

 

SĂRBĂTORIREA MASONERIEI ROMÂNE, 25 DE ANI DE LA REDEŞTEPTARE (24 IANUARIE 1993-24 IANUARIE 2018)

Iată, au trecut 25 de ani de la redeşteptarea masoneriei române, spun redeşteptare, deoarece trebuie să se ştie, că masonii români, fie cei din ţară arestaţi în lagărele de exterminare comuniste, fie cei din străinătate în exil, au menţinut lumina masonică mereu aprinsă, lumină care nu s-a stins niciodată.

Vă supun atenţiei o prezentare – document istoric – în care voi enumera cele mai importante momente din viaţa masonică românească la care am fost martor şi care s-au desfăşurat imediat după revoluţia din 1989.

A doua zi după revoluţia din 1989, acasă la fr:. Nicu Filip, au venit fraţii din generaţia lui şi anume: Costică Bărbulescu, Dinu Roco, Gheorghe Cercel, Edmond Nicolau, s.m.d., toţi iniţiaţi înainte de 1945.S-au luat în braţe şi au început să plângă ca nişte copii, pentru că nu mai credeau vreodată să fie liberi, să revadă masoneria liberă în România.

Mamiţa, soţia fr:.Nicu Filip, a luat un cearceaf, l-a rupt bucăţi, iar din tivul acestuia a făcut băierile şi aşa s-au făcut primele şorţuri masonice pe care şi le-au încins fraţii prezenţi atunci.