CELEBRAM ROMANIA CENTENARA(1918-2018)

Viorel Danacu a infiintat prima Loja Sateasca din lume

Monumentul Candela instalat de Viorel Danacu la Alba Iulia si inchinat eroului Horea si rascoala de la 1784

Revista Cuvant Masonic-editata de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Sâmbătă 23 iunie 2018, la Arad, fraţii din MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, de pe întreg cuprinsul ţării, s-au reunit în Conventul de constituire, consacrare şi instalare a MARII LOJI REGIONALE „SEVER FRENŢIU” A ROMÂNIEI şi al SUPREMULUI CONSILIU ROMÂN AL RITULUI SCOŢIAN ANTIC ŞI ACCEPTAT.
Ceremoniile masonice ritualice au fost conduse de Marele Maestru, Suveranul Mare Comandor, Preaputernicul Frate Viorel Dănacu, împreună cu membrii Marelui Consiliu şi al Supremului Consiliu Român al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat.
Îndeplinind toate criteriile de constituire ale unei Obedienţe masonice, membrii Marelui Consiliu a MARII LOJI NAŢIONALE A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice şi membrii Supremului Consiliu Român al Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, au procedat în cadrul Conventului Masonic de la Orientul ARAD, locul unde va funcţiona şi va fi înregistrată cu sediul Asociaţia „MAREA LOJĂ REGIONALĂ ,,SEVER FRENŢIU” A ROMÂNIEI, ÎMPREUNĂ CU SUPREMUL CONSILIU AL RITULUI SCOŢIAN ANTIC ŞI ACCEPTAT, la CONSTITUIREA, CONSACRAREA, INSTALAREA ŞI INTRONIZAREA Il:.Fr:.Ciprian Emanuel CRISTEA, în demnitatea de Mare Maestru, Suveran Mare Comandor.
Alegerea denumirii respectabilelor loji masonice fondatoare, cu numele a trei cetăţi dacice din regiune, ZIRIDAVA, TIBISCUM și BIHARIA, face ca masoneria română din această regiune să fie puternic ancorată prin adânci rădăcini istorice, de la constituirea statului, începând de la Burebista, Decebal, Traian s.a.m.d., arătând paternitatea milenară pe acest pământ românesc, cu o civilizaţie şi o cultură danubiană masonică, unică în lume.
Numele de MAREA LOJĂ PROVINCIALĂ „SEVER FRENŢIU”, nume al Marelui Maestru al Marii Loji Naţionale din România, Il:.Fr:.Sever Frentiu, după 1989, născut lângă Arad, instalarea la Turnu Severin, în 1871, de către Marele Orient al Franței (G.O.F.) a lojei „Steaua lui Sever” (sau Steaua Sever), în Ritul francez (RF), care a durat până în 1890, pot face obiectul unor studii şi cercetări cu trimitere la dominaţia împăraților romani cunoscuţi ca DINASTIA SEVERILOR (193-235).
Evenimentele de constituire, consacrare şi instalare a MARII LOJI REGIONALE „SEVER FRENŢIU” A ROMÂNIEI și al SUPREMULUI CONSILIU ROMÂN AL RITULUI SCOŢIAN ANTIC ŞI ACCEPTAT, au fost dedicate tuturor fraţilor care au contribuit la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918, începută cu trei secole în urmă de Mihai Viteazul, care a realizat pentru scurt timp această Mare Unire.
Constituirea, consacrarea și instalarea MARII LOJI REGIONALE „SEVER FRENŢIU” A ROMÂNIEI, ÎMPREUNĂ CU SUPREMUL CONSILIU ROMÂN AL RITULUI SCOŢIAN ANTIC ŞI ACCEPTAT, face parte din Programul Naţional de Descentralizare a masoneriei române postdecembriste, care a fost fărâmiţată şi plină de conflicte permanent, corupţie şi îndepărtarea de la ritualurile masonice.
Programul Masonic Naţional de Descentralizare, promovat de Il:.Fr:. Viorel Dănacu, Mare Maestru, Suveran Mare Comandor, conferă constituirea, consacrarea şi instalarea de Mari Loji Regionale, corespunzatoare celor opt regiuni ale României, astfel încât, fraţii să-şi poată construi Temple Masonice regionale, toate finanţele să rămână în teritoriu, fraţii să nu mai fie nevoiţi să parcurgă distanţe foarte mari, fiind cheltuieli la fel de mari până la Bucureşti, ş.a.m.d.
Această formă de funcţionare pe regiuni este şi în Anglia, fiind Mari Loji Provinciale şi în Germania, pe landuri, sau în India pe regiuni corespunzătoare punctelor cardinale, apoi toate având o formă unitară de Mari Loji Unite ale Angliei, Germaniei, Indiei, etc.
Acum la ceas aniversar, sărbătorind atât constituirea, consacrarea şi instalarea acestei juste şi perfecte piramide masonice româneşti, cât şi Centenarul Marii Uniri de la 1918, să ne unim printr-un lanţ al fraternităţii cu toţii, într-o aceeaşi fiinţă naţională, aşa cum zice Sfânta noastră Biserică Ortodoxă Română, pentru a construi împreună o lume mai bună şi mai paşnică, pentru a ne ocupa locul legitim pe care îl merităm în lume.
Trebuie să se ştie că Actul Marii Uniri de la 1918, a fost înmânat Regelui Ferdinand, de către trei Iluştri francmasoni şi anume: Il:.Fr:.Vasile Goldiş, Il:.Fr:.Alexandru Vaida-Voevod şi Il:.Fr:. Miron Cristea, Mare Maestru şi Întâiul Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu alţi fraţi. Consiliu Dirigent a fost format din personalităţi remarcabile ale vremii, toţi fiind şi francmasoni.
Asociația Transilvană pentru Literatura Română și Cultura Poporului Român „ASTRA” cu sediul la SIBIU, a fost condusă de elita intelectualităţii româneşti, toţi fiind francmasoni. Conducătorii tuturor răscoalelor, revoluţiilor de la Mihai Viteazul, Horea, Tudor Vladimirescu, Nicolae Bălcescu etc., toţi au fost francmasoni.
La Conferinţa de Pace de la Paris din 1919, Ionel I.C. Brătianu preşedintele delegaţiei române, a numit în locul său, ca preşedinte al delegaţiei, pe Il:.Fr:. Alexandru Vaida-Voevod.
Il:.Fr:.Alexandru Vaida-Voevod, a fost iniţiat din prima seară, împreună cu toti membrii delegaţiei române, în loja Ernest Renan, de la Marele Orient al Franţei, astfel au reuşit să obţină recunoaşterea Marii Uniri de la 1918, mult mai repede.
În memoria Il:.Fr:.Alexandru Vaida-Voevod, fraţii din Marea Lojă Regională ,,SEVER FRENŢIU”, împreună cu noi fraţii din MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI-Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, vom dezveli în noiembrie a.c. la Arad, o PLACĂ COMEMORATIVĂ cu ocazia celebrării anului CENTENAR de la Marea Unire de la 1918.
Să aducem mulţumiri tuturor fraţilor care au contribuit la realizarea în timp a Marii Uniri de la 1918, printr-o lucrare masonică curată profound spirituală şi tradiţională, cu credinţă în Dumnezeu şi un patriotism total, sub deviza: LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE.
Noi fraţii de astăzi trebuie să facem O MASONERIE ROMÂNEASCĂ, O MASONERIE PENTRU ROMÂNI, O MASONERIE PE ÎNŢELESUL ROMÂNILOR, O MASONERIE MORALĂ, SPIRITUALĂ, TRADIŢIONALĂ ŞI RITUALICĂ, Baniera masonică având inscripţionate următoarele: LIBERTATE, EGALITATE, FRATERNITATE, pentru a reda prestigiul masoneriei pe de o parte, iar pe de altă parte să reconstruim România.
Fie ca în acest an al umplerii paharului, chiar revărsând, când s-a întrecut orice limită a bunului simţ si a moralităţii, trebuie să conştientizăm, să acţionăm în consecinţă, uniţi pentru ca masoneria să aibă o singură direcţie şi un ţel, acela al Renaşterii, Reînvierii şi Reconstrucţiei României, prin cultivarea patriotismului, al practicării cultului muncii, pentru respectul faţă de cel din faţa ta, pentru respectarea termenului dat şi al lucrului bine făcut, pentru relansarea industriei și agriculturii din ţara noastră, a iubirii de aproape, credinţei în Dumnezeu şi relansarea satului şi ţărănimii cu datinile, tradiţiile, obiceiurile şi portul tradiţional românesc.
Hora satului, un lanţ al fraternităţii umane, un simbol masonic care închide întotdeauna ritualurile masonice, a fost cea care strângea Duminica, femeile şi barbaţii, tinerii, îmbrăcaţi în portul popular, iile, cămăşile cusute cu simboluri ale culorilor frumosului, ale naturii.
Hora satului, Hora fraternităţii, Hora unirii, toate să fie un deziderat care să învingă răul, ura, ignoranţa, egoismul, etc. Hora unea oamenii acum 100 de ani. Astăzi, Hora este uitată, copii noştri nu mai cunosc tradiţiile, datinile, obiceiurile, portul, sunt dezrădăcinaţi sub privirile noastre ignorante.
Revista CUVÂNT MASONIC, publicaţie tipărită în română şi franceză, este oferită în fiecare an membrilor Asociatiei Muzeelor, Bibliotecilor, Librăriilor şi Arhivelor Masonice cu sediul la Bruxelles (A.M.M.L.A.), ambasadelor, tuturor marilor cancelarii ale lumii, instituţii publice, universităţi, culte religioase, este un mijloc extraordinar de informare, studiu şi documentare despre rolul masoneriei asupra societăţii şi oamenilor. Trebuie făcută o adevarată masonerie, să formăm o cultură masonică, o gândire masonică, o trăire masonică, în cuget, în faptă şi viaţă fără de moarte.
Ediţiile din acest an sunt oferite la reuniunea masonică internaţională A.M.M.L.A., din CORFU, în limba franceză şi prezintă în premieră articole cu studiile şi cercetările amănunţite ale fraţilor români şi străini, despre contribuţia majoră a masoneriei la înfăptuirea Marii Uniri de la 1918.
Să veghem la păstrarea purităţii Ritului Scoţian Antic şi Acceptat, în toată frumuseţea lui şi valoarea lui milenară, Ritualul fiind coloana de susţinere a Ordinului nostru, de mii de ani.
Închei, prin a-l invoca pe Marele Arhitect al Universului, să-şi deschidă pleoapa larg şi să vegheze de acolo de sus, asupra tot ceea ce veţi face bun pentru noi, familiile noastre şi copii copiilor noştri.
Fie ca Marele Arhitect al Universului, Dumnezeu, să vă ocrotească, să vă lumineze calea şi să fie izvorul nesecat al Luminii pe care voi vă osteniţi continuu să o primiţi. Binecuvantate să fie toate ceasurile de aici înainte, în pururea şi veci.

Viorel DĂNACU 33
Mare Maestru
Suveran Mare Comandor
MAREA LOJĂ NAŢIONALĂ A ROMĂNIEI
Loja de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice
Preşedinte
Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris Bucureşti

Faci un comentariu sau dai un răspuns?