CELEBRAM ROMANIA CENTENARA(1918-2018)

Viorel Danacu a infiintat prima Loja Sateasca din lume

Monumentul Candela instalat de Viorel Danacu la Alba Iulia si inchinat eroului Horea si rascoala de la 1784

Revista Cuvant Masonic-editata de Centrul Regional de Studii Francmasonice Paris Bucuresti

 

Prezentare

Scurt Istoric al Marii Loji Naţionale a României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice

1După cum se cunoaşte, Ordinul Masonic se bucură de o reală şi impresionantă tradiţie în România. În firul vremii, fraţii din cadrul Ordinului, au participat direct la toate evenimentele care au marcat constituirea statului naţional unitar român. Şi nu de puţine ori, Masonii Români şi-au dat tributul lor, sub forma supremei jertfe, în situaţii în care s-a decis soarta tării. Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice a fost infiintata in anul 2002 avand ca membri fondatori pe Viorel Danacu si Nicu Filip primul Mare Maestru ales dupa 1989. Pentru materializarea acţiunii de a transforma Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice într-un spaţiu de cercetare a nevoilor societăţii româneşti şi de identificare a căilor şi mijloacelor necesare progresului şi modernizării, Conventul a decis înfiinţarea Lojii de Ritualistică Comparată şi Cercetări Masonice, în care lucrează de 10 ani ill. Nicu Filip care îi va reuni, ca membrii sau vizitatori, pe fraţii care sunt preocupaţi de dezvoltarea gândirii masonice şi de problemele cu care se confruntă societatea contemporană, devenind astfel coloana de susţinere istorică, socială şi în cea mai mare parte metafizică a structurilor, ce am început a dezvolta împreună cu ilustrul frate Nicu Filip.

Lojele de Ritualistica si Cercetare, dovada Maturitatii Gandirii Masonice

Loja de Ritualistică Comparata si Cercetare Masonica constituie dovada maturităţii gândirii masonice prin adâncirea izvoarelor şi convergenţa lor într-o entitate doctrinară constituţional filozofic masonică.
Masoneria constituită pe teritoriul României a găsit un fond fertil, arhaic, precreştin; de unde caracterul profund religios înclinaţia spre meditaţie şi tradiţionalism a poporului român.Loja de Cercetări propune punerea în discuţie şi demararea unei Enciclopedii Masonice Universale, de concepţie originală.
Lucrarea implică profesionalitate şi o continuă supraveghere de ansamblu, termene fixate de colectivul redacţional.
Ca punct de plecare va fi trimisă o adresă către toate Marile Loji de la care am primit recunoaştere, rugând fiecare Mare Lojă să binevoiască ca pe un număr de pagini să-şi constituie în limba Engleză, propria sa istorie de la origini până în zilele noastre. Lucrarea la Enciclopedia Masonică a început deja. O lucrare complexă la care participa fraţi din Obedienţă.

Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice este recunoscuta si detine tratate de amicitie si recunoastere cu alte mari loji nationale si internationale.

13Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice este Obedienţă autonomă, suverană, recunoscută de masonii de pe teritoriul României.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice este profund tradiţională, păstrătoarea cu stricteţe a neclintitelor Landmark-uri.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice a fost regular constituită din trei Loji regular constituite, primind Lumina de la Mari Loji Regulare universal recunoscute şi continuă tradiţia masonică prin Conventul Extraordinar de la Braşov 13-14 aprilie 6002, prin noi şi ilustrul Frate Mare Maestru Ad Vitam Nicu Filip, ctitorul masoneriei regulare contemporane de Rit Scoţian Antic şi Acceptat pe teritoriul României.
Marea Lojă Naţională A României şi Lojile de sub Obedienţa sa nu întreţin nici o relaţie masonică sau de altă natură cu Loji mixte sau corpuri care admit femei între membrii lor.

Masonii ce alcătuiesc Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, proclamă cu tărie credinţa Întru Marele Arhitect al Universului, în puterea şi voinţa Sa revelată, în nemurirea sufletului, în Constituţie şi este profund tradiţională, păstrătoare cu stricteţe a neclintitelor Landmark-uri.
Cele trei Mari Lumini ale Masoneriei Universale: Cartea Legii Sacre (Biblia, Torah, Coranul sau Zend Avesta, după caz) deschisă, Echerul şi Compasul, sunt în deplină cinstire, aşezate la vedere, pe tot timpul lucrărilor ce se desfăşoară în Lojile de sub Obedienţa Marii Loji Naţionale A României.
La Orient, stau cele trei Mari Simboluri Sacre: Ochiul lui Dumnezeu în Triunghiul Sacru, Soarele şi Luna, de o parte şi de alta a lui, patronând dinspre Orient rândurile de fraţi corespunzătoare celor două coloane fundamentale „J” şi „B” .
La Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, pe peretele corespunzător poziţiei Soarelui, înspre Orient, este arborată Baniera Marii Loji Naţionale A României, iar pe cel corespunzător Lunii, este arborat Tricolorul României.În mod solemn şi sacru, orice iniţiat în masonerie, va depune jurământul cu mâna stângă şi privirea aşezate deopotrivă pe Cartea Legii Sacre deschisă, pe Echer şi pe Compas, pentru a vibra în armonia dintre cuvânt şi sacralitatea divinului.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice are suveranitate masonică deplină pe întreg teritoriul României, asupra Lojilor de sub Obedienţa sa. Se autoguvernează, având putere absolută asupra Lucrării celor trei grade: Ucenic, Calfă, Maestru.
.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice este Suverana Independenta si Autonoma.

12Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice nu-şi împarte autoritatea cu nici o altă putere masonică sau laică asupra celor trei grade amintite şi nici un demnitar din conducerea vreunui Rit nu poate deţine în paralel demnităţi şi funcţii în Marele Consiliu al Marii Loji Naţionale A României.

Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice, autorizează funcţionarea în teritoriul pe care îl guvernează a Riturilor de perfecţiune, universal acceptate.
Marea Lojă Naţională A României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice şi Lojile de sub Obedienţa sa, în timpul Ţinutelor rituale, interzice discuţiile politice, religioase sau de afaceri.
Masoneria de Rit Scoţian Antic şi Acceptat, lucrând pe teritoriul României trebuie să reprezinte coloana de susţinere morală, materială şi socială a naţiunii române. Masoneria, prin lucrarea sa, contribuie la garanţia drepturilor cetăţeneşti şi respectul naţiunii noastre în lume.Marea Loja Naţională a României-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice participă activ la viaţa de zi cu zi a României.

Avem astăzi o Lojă ţărănească, care lucrează pentru ridicarea materială, socială a satului românesc. Suntem pe cale de a înfiinţa noi triunghiuri ţărăneşti, în alte puncte ale ţării, la Putna, Teleorman, Maramureş.

Masoneria îşi propune să depună eforturile ca ţăranul român, devenind agricultor, acesta să ducă la închegarea unor microferme, cu randament sporit, cu mijloace mecanice de lucru, cu un sprijin sporit şi competent al organelor statale.
Am mai spus-o, ţăranul roman nu trebuie căutat în balade, în muzee de artă folclorică, nici în literatură.
Ţăranul român, dintotdeauna a constituit clasa cea mai năpăstuită. A dat cu sapa, a tras cu coasa, jumătate din an pus să hiberneze. Masoneriei îi revine rolul să-l facă pe ţăran contemporan epocii, conştient că este o forţă care poate realiza enorm pentru ca ţării, întregii naţiuni să-i meargă bine, restabilind astfel un echilibru între sat şi oraş.
Avem un cler care şi-a dat din plin obolul de suferinţă şi moarte în închisorile şi lagărele de muncă forţată, a căror amintire încă cutremură de groază, dar care acum s-a estompat şi continuă să se estompeze, devenind istorie, subiect de discuţie în mari adunări filozoficeşti.
Noi românii suntem – naţiunea în majoritatea ei – creştini ortodocşi. N-am oprimat celelalte culte, nicicând. Nu am dărâmat bisericile sub ocrotire papală cu tunul cum a făcut-o la ordinul habsburgic, generalul Bem.
Este de dorit să avem Preoţi Masoni, pe care îi chemăm să ne cunoască, să cunoască idealurile şi eforturile noastre pentru unire şi respectul celorlalte religii. Preoţii din ţara noastră trebuie să cunoască, că spre a deveni mason trebuie să crezi nestrămutat în Dumnezeu, trebuie să-ţi iubeşti aproapele ca pe tine însuţi, trebuie să cunoască că noi vorbim lumii prin fapte, că binele îl facem în taină, aşa cum propăvăduiesc sfintele noastre scripturi. Preoţii noştri, respectaţii noştri Preoţi trebuie să cunoască faptul că Masoneria repudiază din plin sectele care ne-au năpădit credinţa şi ţara.
Papa Ioan Paul spuse: „Biserica ar trebui să-şi deschidă ferestrele atât ca să vadă afară, dar mai ales pentru a permite aerului curat să intre înăuntru.”
.
VIOREL DANACU 33° MARE MAESTRU, MAREA LOJA NATIONALA A ROMANIEI-Loja de Ritualistica Comparata si Cercetari Masonice

Faci un comentariu sau dai un răspuns?